Najciekawsze komentarze

Artykuł:
 |  2013-03-19
Kret to bardzo denerwujący szkodnik. Właściwie nie ma sposobów aby ochronić trawnik przed kretami. Zawsze znajdą sposób aby rozkopać ogródek.

Artykuł: Łasica
andrzej |  2013-02-26
Witam. Znacie może jakiś skuteczny sposób na pozbycie się łasicy z kurnika? Od pewnego czasu widzę ślady drapieżnika w kurniku i myślę, że to może być łasica.

Artykuł:
Kamil |  2013-02-04
Ładne zwierzątko ale w jedną noc potrafi wykończyć cały kurnik - niestety wiem to na własnej skórze

Artykuł:
lol |  2013-02-04
Kuna wyjadła mi ostatnio całą izolacjena poddaszu

Artykuł: Orlik krzykliwy
Kamil |  2013-02-04
Ostatnie orliki w Polsce występują juz tylko w Bieszczadach na terenie parku narodowego, szkoda to bardzo piękne ptaki

Artykuł:
Janek |  2013-01-24
Pozornie kuna wygląda bardzo ładnie. Taka sympatyczne niewinne zwierzątko. Ale mi narobiła takich strat w elewacji budynku, że szkoda gadać.

Napisz do nas

mail

Polowanie i prawo

Polowanie na łosie
Polowanie na łosie
      Zwierzyna jest podstawą łowiectwa. Bez niej nie istniało by polowanie, a wraz z tym fuzje, sztucery oraz inna broń oraz akcesoria myśliwego, ani też dział kynologii, który zajmuje się hodowlą i układaniem psów do różnych rodzajów polowań. Bez zwierzyny łowiectwo nie miało by racji bytu. Dlatego odpowiednie ustawy w trosce o zapobieganie regresji lub nawet wygasaniu populacji zwierzyny zapewniają jej ochronę i nie zezwalają na polowanie bez uprzedniego przygotowania. Podstawą współczesnego łowiectwa jest zapewnienie istnienia zdrowej dzikiej zwierzyny.      Ustawodawstwa wszystkich krajów ogólną nazwą zwierzyna obejmuje wszystkie ssaki oraz ptaki żyjące w stanie dzikim. Poluje się wyłącznie na te gatunki, dla których określono okresy polowań. Poza tymi okresami polowanie na dany gatunek jest zabronione. Inne gatunki wymienione w ustawie podlegają całorocznej ochronie, jak np. ptaki drapieżne. Ich ochrona spowodowana została rzadkością występowania, racjami etycznymi lub ważną rolą danego gatunku zwierzęcia w środowisku naturalnym. W większości krajów europejskich poluje się przeważnie na te same gatunki zwierzyny (jelenie, sarny, zające, bażanty, kaczki. Występują pewne różnice wynikające ze specyficznych warunków geograficznych. Czyli między innymi, kuropatwę skalną na południu Europy zastępuje na północy pardwa, renifery oraz łosie skandynawskie mają tę samą rangę wśród dzikiej fauny, jak jelenie lub daniele w innych krajach Europy.Dzik
Dzik
      Według systematyki zoologicznej zwierzęta dzieli się na klasy, rzędy, rodziny oraz gatunki, ewentualnie podgatunki lub rasy. Łowiectwo dzieli zwierzynę według kryteriów praktycznych, jak wielkość lub forma okrywy. Rozróżniamy zwierzynę pierzastą (ptaki) oraz zwierzynę z okrywą szerstną (ssak). Według wielkości rozróżnia się zwierzynę drobną oraz zwierzynę grubą, dotyczy to ptaków oraz ssaków. Do zwierzyny grubej pierzastej należą głuszce, orły przedni oraz bieliki, do zwierzyny grubej szerstnej należą wszystkie kopytne (w niektórych krajach do tej grupy nie zalicza się saren), niedźwiedzie, wilk oraz foki.      Łowiectwo podlega specjalnym przepisom. W większości krajów europejskich ustawodawstwo łowieckie uwzględnia ochronę dzikiej przyrody oraz fauny. Jest to powód, dla którego ustawy te nie różnią się zasadniczo w różnych krajach. Prawo określa zadania łowiectwa takie jak, typ hodowli poszczególnych gatunków, niezbędne do wykonania zabiegi hodowlane, ochronne oraz dozwolony sposób polowania. Wylicza ono również gatunki zwierząt, na które można polować oraz ich klasyfikację. Część ustawodawstwa poświęcona jest ustaleniu relacji między właściwemu terenu łowieckiego a myśliwym, zajmuje się prawem polowania, warunkami uzyskania karty łowieckiej, obowiązkami ubezpieczeniowymi oraz sposobami polowania dozwolonymi bądź zakazanymi.      Zarządzenia odpowiednich ministerstw ustalają listę gatunków chronionych oraz podają dozwolone okresy polowań dla każdego gatunku, precyzując, w razie konieczności, czy polowanie lub ochrona dotyczy samca, samicy czy też młodych. Ustawodawstwo ustala także zasady postępowania w przypadku wystąpienia epizootii, mówi o ochronie upraw przed szkodnikami, o karach za naruszenie prawa, o warunkach uzyskiwania zezwolenia na broń, zasadach jej noszenia. Ustawodawstwo łowieckie i ochrony fauny dzikiej nie jest niezmienne, może być modyfikowane oraz uzupełniane w zależności od potrzeb. Zasadniczym przejawem działania współczesnego łowiectwa jest dostosowanie prawa do istniejącej sytuacji ekologicznej w celu ochrony fauny dzikiej w coraz bardziej degradowanych warunkach bytowania.Zając
Zając
      Żubr, ren, łoś, wilk lub niedźwiedź brunatny, nie są reprezentowane we wszystkich krajach, inne zwierzęta jak czarnowron, wrona siwa, kruk, wiewiórka czy piżmak, nie zawsze są uważane za zwierzynę, mogą więc być, zgodnie z prawem, strzelane lub https://drapiezniki.pl/328-pulapki.htmlchwytaneprzez cały rok. W różnych krajach te same zwierzęta mogą być zaliczane do gatunków łownych lub chronionych. Wtedy polowanie na nie może być ograniczone lub zakazane.

Spis treśći

Polowanie zbiorowe

Polowanie zbiorowe

      Polowanie zbiorowe charakteryzuje się udziałem w polowaniu co najmniej dwóch myśliwych, którzy działają wspólnie. Polowanie zbiorowe jest organizowane przez dzierżawcę lub zarządcę kola łowieckiego i on wyznacza ...

  x6 więcej
Rodzaje polowań

Rodzaje polowań

      Polowanie charakteryzuje się wszelkiego rodzaju tropieniem, ściganiem, strzelaniem oraz łowieniem, za pomocą dozwolonych sposobów zwierzyny żywej, które, w wyniku końcowym prowadzi do jego posiadania. Polowanie ...

  x1 więcej
Polowanie indywidualne

Polowanie indywidualne

Polowanie       Polowanie indywidualne, pod swoją nazwą wskazuje, że jest to polowanie jednoosobowe. Myśliwy polujący indywidualnie to taki, który nie podejmuje działania z innymi myśliwymi, ale ...

  x3 x4 więcej
Sokolnictwo

Sokolnictwo

      Sokolnictwo to polowanie wraz z ptakami drapieżnymi łownymi. Podczas tego polowania myśliwy może polować indywidualnie bądź także grupowo. Myśliwy (sokolik) udaje się na polowanie wraz z ptakiem ...

  x4 więcej
Zabronione sposoby polowania

Zabronione sposoby polowania

BROŃ ZABRONIONA DO POLOWANIA       Podczas polowania zabronione jest używanie innej broni niż myśliwskiej broni palnej (np. broni krótkiej, wojskowej, małokalibrowej posiadającej boczny zapłon ...

  x5 x2 więcej
Znalezienie martwego zwierzęcia

Znalezienie martwego zwierzęcia

     Na terenie naszego kraju coraz to częściej dochodzi do sytuacji, w których są napotykane martwe drapieżne zwierzęta. Zwierzęta giną z przyczyn naturalnych, ...

  x3 x1 więcej
Kłusownictwo

Kłusownictwo

      Kłusownictwo to bezprawne zabijanie, ściganie, bądź chwytanie zwierzyny, jak również łowienie ryb bez posiadania wymaganych uprawnień. Ludzie dopuszczają się kłusownictwa zazwyczaj w niedozwolony sposób oraz ...

  x5 x2 x1 więcej